Podstawowe zasady gwarancji

  1. Okres gwarancji może się różnić w zależności od producenta i produktu. Dokładne informacje dotyczące okresu gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej lub kliknięciu w logo producenta znajdujące się poniżej.
  2. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas normalnego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, naturalnego zużycia czy niewłaściwego użytkowania.
  3. W przypadku wystąpienia problemów z produktem objętym gwarancją, klient powinien zgłosić reklamację bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej. Należy przedstawić dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną, aby skorzystać z usług gwarancyjnych.
  4. Aby skorzystać z gwarancji, klient powinien posiadać oryginalny dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów, realizacja gwarancji może być utrudniona lub niemożliwa.
  5. W przypadku konieczności wysłania produktu do serwisu, koszty transportu ponosi klient, chyba że producent postanowił inaczej w warunkach gwarancji.
  6. Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klienta wynikających z rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
  7. Gwarancja może zostać przedłużona na 1 rok lub 2 lata dodatkowo do gwarancji prawnej(więcej informacji po przejściu na szczegółową stronę producenta).

Serwis gwarancyjny

Z racji tego, że prowadzimy serwis dla produktów Makita możesz skorzystać z naszego serwisu gwarancyjnego dla tej marki.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę serwis.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło