Odstąpienie od umowy

  1. Na 4sklepy.pl klient – zarówno konsument jak i przedsiębiorca – ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
  2. Termin odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient nabył, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać wypełniony formularz drogą mailową lub zgłosić odstąpienie do naszego działu obsługi klienta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  5. Wyjątkiem braku zwrotu są koszty wynikające, z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez naszą stronę.
  6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Produkt powinien zostać zwrócony przez klienta nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. W przypadku, kiedy wymagane jest przedłużenie terminu zwrotu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  9. Koszty ponoszone przy zmniejszeniu wartości towaru są ustalane indywidualnie dla danego zwrotu.
  10. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów szybko psujących się, mających krótki termin przydatności do użycia lub produktów wykonanych specjalnie na życzenie klienta.

Wzór odstąpienia od umowy

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło